Dr. Bródy János

Tradíció és megújulás.

Ezzel a mottóval indult el 2016.júniusában az idei jubileumi Lions év, amelyben az a megtiszteltetés ért, hogy én lehettem a Szeged Első Lions Club elnöke. A hagyományos láncátadó ünnepségünkön Novák Gyulától vehettem át ezt a megtisztelő megbízást.

Az idén 15 éves klubunk komoly tradíciókkal rendelkezik. Országosan és városi szinten is elismert, jószolgálati munkája kimagasló és sok más klub számára példamutató. Az elmúlt 15 évben a 27 alapító tag baráti táságából egy a Szeged városának hátrányos helyzetű emberei életét önzetlenül segítő, elismert és mértékadó, példát mutatni igyekvő jótékonysági szervezet lett.
Klubunk ugyan csak 33 rendes illetve ideiglenes tagot és 15 pártoló tagot számlál, ennek ellenére az oroszlán kitartásával küzdünk, hogy jószolgálati munkánkat minél hatékonyabbá tegyük, a jelenlegi egyre kedvezőtlenebb támogatottság ellenére minél több segítséget tudjunk nyújtani elesett és rászoruló embertársainknak.

Az elmúlt közel 17 évben klubunk mintegy 100 millió forintnyi adományt osztott szét, elsősorban tagjaink önzetlen hozzájárulásából, szponzoraink nagylelkű segítségéből, illetve az általunk szervezett és Szeged társasági és kulturális életét jelentősen öregbítő jótékonysági rendezvények bevételeiből.

Ugyanakkor minden szervezet életében elérkezik az idő, amikor új lendületet kell venni, és a működést a körülményekhez kell igazítani. Általános vélemény, hogy a jótékonysági szervezetek életében így klubunk életében is itt az idő a megújulásra. Alkalmazkodni kell a kedvezőtlen gazdasági körülményekhez, és a sajnálatosan egyre jellemzőbb emberi érdektelenséghez.

Tradícióink tiszteletben tartása mellett ezért igyekszünk megújulni, megfelelni napjaink elvárásainak.

Ennek érdekében idén megújítottuk az Alapszabályunkat, és már a modern kor elvárásainak megfelelő belső szabályozás alkalmazásával 7 új tagot vettünk. Új tagjaink: Ódor Zsolt, Dr. Forster Tamás, Dr. Szepesi Zoltán, Bella Árpád, Engi Gábor, Dr. Modok Szabolcs és Dr. Kovács Endre.

2017 jubileumi év azért is, mert a nemzetközi Lions mozgalom ebben az évben ünnepeli fennállásának 100. évfordulóját.

A Melvin Jones által 1917. júniusában útjára indított Lions mozgalom ma 206 országban van jelen, 46.000 klubban több, mint 1,4 millió tagot számlál, ezzel a világ legnagyobb, klub alapon szerveződő, civil jószolgálati szervezete, amely vallásoktól és a politikától függetlenül végzi tevékenységét.

Az idei két évfordulót igyekeztünk méltóképpen megünnepelni, elsődlegesen szem előtt tartva azt, hogy az ünneplés klubunk számára sohasem lehet öncélú. A Lions mozgalom szellemiségének megfelelően olyan jótékonysági rendezvényekkel tisztelegtünk a 100 éves hagyományoknak, amellyel több száz elesett embertársunkat segítettünk és több, mint hat millió forinttal támogattuk a rászorulókat.

Jótékonysági rendezvényeinket a „tradíció és hagyomány” mottónkhoz igyekeztünk illeszteni.

Az első ilyen esemény a Ghymes együttes 2016. november 14-i koncertje volt. A Kossuth díjas alkotóközösség sikeres előadása a tradicionális népzenei elemeket ötvözte a modern kor hangzásával, ily módon valóságos hidat teremtett nem csak a különféle zenei stílusok, hanem országok, egészséges és hátrányos helyzetű emberek között is.

A koncert bevételéből a Szeged Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézménye és a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye által igényelt fejlesztő eszközökkel támogatta klubunk az itt élő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Szintén a hagyomány jegyében 17. alkalommal rendeztük meg idei jótékonysági bálunkat 2017. február 11-én a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában (TIK).
A meghívott vendégek idén is bizonyították, hogy Szeged mértékadó értelmiségi és üzleti köre szociálisan érzékeny emberekből áll, akik áldoznak a nehézsorsú társaik megsegítéséért. A bált sok ismert, prominens személyiség megtisztelte, többek között a Magyarországi Lions Klubok Kormányzója.

A Bál teljes bevételével klubunk a Szegedi Újszülött Életmentő Alapítványt és a Korábban Érkeztem Alapítványt támogatta, valamint egyedülálló összefogásként Kiss-Rigó László Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöke, Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere és a Szeged Első Lions Club három defibrillátor készüléket ajánlott fel a Szegeden élő illetve ide látogató emberek részére.  

A Szegedi Újszülött Életmentő Alapítványnak adományozott eszközzel a korábbiaknál lényegesen kíméletesebben lehet lélegeztetni a koraszülötteket és újszülötteket, ami rendkívül fontos, hiszen a születés utáni percek illetve órák lélegeztetési formája egy életre meghatározhatja a gyermek  további tüdőállapotát.

A Korábban Érkeztem Alapítvány a kapott Egymillió forintos támogatásból a két ágyas anyaszállást 6 ágyasra tudta bővíteni, amely azért szükséges, mert így a koraszülött gyermekek az édesanyukkal tudnak lenni, akik kulturált körülmények között tudnak gondoskodni a sokszor élet halál között lévő gyermekeikről.

A Lions mozgalom hagyományainknak tisztelegtünk a Móra Ferenc Múzeummal közösen szervezett "Hétköznapok és ünnepek a 19. századi paraszt világban - láthatatlan kiállítás" című rendezvényünkkel. A kiállítás vak társainkkal közösen készült, de a látóknak is szól, hiszen sötétben, szemtakaróval ők is átélhetik a vakok által megtapasztalt élményt. A kiállítást az SZTE ZMK Vonós Kamarazenekarának ingyenes koncertjével nyitottuk meg a Múzeum dísztermében 2017. április 28.-án, ahol közel 300 fogyatékkal élő embertársunk volt jelen, és örült velünk a Szegeden egyedülálló kiállításnak.
A kiállítás a Móra Ferenc Múzeumban 2017. decemberéig tekinthető meg, majd reményeink szerint országos útra indul, hogy a többi Lions Klub is bemutathassa azt.

Klubunk 2017. május 8. 19 órai kezdettel, a Recirquel Company Budapest közreműködésével egy különleges cirkuszi produkcióval, Lions gyermeknapot tartott a Szegedi Nemzeti Színházzal együttműködve. Az előadás alkalmával közel 450 olyan gyermeket láttunk vendégül, akik szociális, vagy egészségügyi körülményeik miatt nem tudtak volna részt egy ilyen kulturális programon, sokan közülük először jutottak el színházba. A rendezvényre meghívtuk az Ágota Alapítvány, a Waltner Károly Lakó otthon, a Gemma Alapítvány, a Tiszta Szívvel Alapítvány, valamint a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény kis lakóit, akik nagy szeretettel és örömmel fogadták a gyermeknapi ajándékot.

Ezen programunkba – újdonságként, de remélve, hogy ezzel hagyományt teremtünk – igyekeztük bevonni a szegedi polgárokat is, hiszen mindenki, aki egy jegyet vásárolt, egy másik belépőt is megváltott, amelyre Klubunk arra rászorult gyerekek részvételéről gondoskodott.

Szeged két méltán híres és színvonalas fesztiválján is jelen voltunk.

A karácsonyi vásár alkalmával a Dóm téren a Vöröskereszt és a Rádió 88 közös programjaként az adventi időszakban gyűjtést szervezetünk, amelynek eredményeként több ezer szeretetcsomagot juttatunk el az ünnepeket a kórházban egyedül töltő embertársasink számára.

A Borfesztiválon a Szegedi Újszülött Életmentő Alapítványt számára gyűjtöttünk arra biztatva a szegedi polgárokat, hogy egy pohár bor árával támogassák az Alapítvány munkáját, akik évente több száz koraszülött gyermek életét mentik meg.

Már hagyományként idén is részt vettünk a fiatal tehetségek támogatásában azzal, hogy a Radnóti Miklós Gimnázium tehetséggondozása keretében három fiatalt támogattunk.

Rendezvényeinken túl idén 30 toló-, illetve kerekesszéket juttatunk a Makray Fejlesztő Alapítvány ápoltjainak, akik a Klub jóvoltából a budapesti Csodák palotájába is eljuthattak, de Karácsonykor megajándékoztuk a Napos Oldal Alapítvány által gondozott halmozottan hátrányos helyzetű embereket is.

Igyekeztünk idén ápolni kapcsolatainkat más jótékonysági szervezetekkel is. Ennek keretében került sor a hagyományos Lions-Rotary teniszversenyre, amely bevételét szintén jótékonysági célra fordítottuk és e szolgálatunk keretei között láttuk vendégül a budapesti Centrál Lions Clubot is.

Megtisztelő volt számomra, hogy elnökként részt vehettem a jubileumi év jótékonysági munkájában. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan nemes célokat szolgáló klub tagja lehetek, mint a Szeged Első Lions Club.  

 


Hírek

Kapcsolat

Név: Dr. Szeri István (alapító elnök)

Telefonszám: 06-70-984-80-00

E-mail: szeri@tiszanet.hu

Rajzpályázat Adatkezelés