Előszó a „10 éves a SZEGED ELSŐ LIONS KLUB” visszaemlékezésekhez

Szeged mértékadó üzleti és humán köreinek gondolatában és cselekedeteiben régóta jelen volt és jelen van a gyengék és elesettek támogatása, a közjavának szolgálata.


Gondoljunk csak Szentgyörgyi Albertre és kortársaira, akik a ROTARY világmozgalom szegedi hirdetői és cselekvői voltak. Igaz volt egy olyan korszak Magyarországon is ahol a gyengék, elesettek, de különösen a sérültek támogatása tiltott vagy legalábbis szégyellni való cselekedet volt, s erre nem lehetünk büszkék. Ám 1990 után minden megváltozott sorra alakultak a jótékonysági szervezetek az országban, így Szegeden is. A szegedi Rotary szellem már 1990-es években működött, de a LIONS mozgalom csak 2001-ben bontotta ki zászlóját Szegeden. Megalakításában 7 orvos és 20 üzletember vett részt, az Országos kormányzó, Dr. Németh Viktor segítségével és a Miskolc LIONS Klub szponzori támogatásával.


Az alapító estre június 16.-án került sor, ezt azonban több megbeszélés egyeztetés, s a jogi keretek meghatározása előzte meg. Egyesületi formát választottunk a közhasznúság jegyében.


Az első vezetőség választás alkalmával Szeri Istvánt elnöknek, Németh Istvánt alelnöknek, Kardos Pétert titkárnak és Domonkos Andrást kincstárnoknak választotta a tagság.


Irányaink meghatározásában komoly szerepet játszott már az is, hogy az alapító tagok nagyon elhivatottak voltak a segítőkészség vonatkozásában. Meghatároztuk működési rendünket, tagdíjunkat, céljainkat, de különösképpen ügyeink rendszeres vitelét. Most is hálával gondolunk a Royal szálloda tulajdonosaira, menedzsmentjére, aki a működési körülményeinket évek hosszú során át biztosították.
Már akkor biztos volt, hogy növekedni fog taglétszámunk, hiszen rövid időn belül többen kérték felvételüket a LIONS Klubba. Minden alkalmas személynek igent mondtunk, ha elfogadta működési szabályzatunkat kellő támogatottsággal rendelkezett és letette a LIONS esküt. A mai napon 44 fő alkotja a klubot, még úgyis, hogy közben családi és egyéb okok miatt 7 fő kilépett vagy átigazolt.


A szegedi közélet hamar megismerte a klub jó szándékú adományozó készségét és kiemelt rendezvényeit. Állandó rendezvényeink évről-évre a Szegedi Nemzeti Színházban megrendezett komoly és könnyűzenei koncertjeink, melynek keretében a Szegedi Szimfonikusokon és a színház művészein túl felléptek és fellépnek a Magyar ROCK nagyjai (Zorán, Presser, Koncz Zsuzsa, Bródy, Sebestyén Márta, Charlie, Demjén, Somló). Ugyancsak országos hírűvé vált a Royal szállóban kezdett, Tisza Szállóban folytatott, végül a Szegedi Egyetem Tudományos Információs Központjában meghonosodott LIONS jótékonysági bál. Évről –évre gyűjtünk a Cora Szeged áruházban karácsony környékén a rászorultaknak, de egyszer sem hagyott hidegen bennünket a világban keletkezett nagy természeti és humanitárius katasztrófák megsegítése sem. Az utóbbi években már Baross Gábor karnagy úr vezetésével a szimfonikus zenekar és a színház támogatásával kezdenek ismerté válni az általunk rendezett farsangi koncertek is. Láncátadó ünnepségeink, ahol az évente leköszönő elnökök adják át hivatalukat az alelnököknek igazi családi eseményekké is váltak, ahol szeretteink is tapasztalhatták, tapasztalhatják együvé tartozásunkat.


Köszönet ezért a helybiztosításért és a szervezésért Gellért Ákos tagunknak, aki több ízben is a legsikeresebb Lions tag elismerését kapta a klubtól vagy a kormányzóságtól.


Híressé vált testvér klubunkkal rendezett a Szegedi Halászléfőző verseny keretében megrendezett eseményeink, ahová több száz vendéget hívunk évente, de nem mondunk le a sportolás élvezetéről sem, hiszen minden évben rotációs alapon a testvér Rotary klubbal megrendezzük a ROTARY- LIONS TENISZKUPÁT.


Ezen kívül is nagyon sok eseti rendezvényt tartottunk, melynek egy része a következő fejezetekben ismertetésre kerül.


Elnökeink, alelnökeink, mellett titkáraink és kincstárnokaink is kiemelkedő munkát végeztek az elmúlt 10 év alatt, had álljon itt most csak néhány név (Kardos Péter, Domonkos András, Piller Gábor, Széll János, Háló Pál, Lódi György, Vámosi Lukács) nem megsértve ezzel a többi aktív, és jól dolgozó tagjainkat.


Végezetül a legfontosabb cél az adományozás a jótékonysági tevékenység eredményéről is essen néhány szerény szó. A 10 év alatt több mint 60 millió forintot adományoztunk különböző elsősorban hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket nevelő szervezeteknek és intézményeknek. Fontosnak tartottuk a vakok és gyengén látó szervezetek segítését, de néhány esetben az egyéni támogatástól sem zárkóztunk el.


Arra ügyeltünk és ügyelünk mindég, hogy a társadalmi szolidaritáson túl oltalmaznunk kell az elesetteket és a gyengéket, teljesítve ezzel azt a kötelezettségünket, amire egyesületünket létrehoztuk, s csatlakoztunk a világ legnagyobb jótékonysági mozgalmához.

Szeri István
Alapító elnök

 


Hírek

Kapcsolat

Név: Dr. Szeri István (alapító elnök)

Telefonszám: 06-70-984-80-00

E-mail: szeri@tiszanet.hu

Rajzpályázat Adatkezelés