Jótékonysági Ghymes koncert a Szeged Első Lions Klub rendezésében

A szegedi oroszlánok(SZELC) talán legnagyobb érdeklődésre számító rendezvénye minden év novemberében a jótékonysági koncert. Hagyományosan a Szegedi Nemzeti Színházban kerül megrendezésre ,így történt ez az  idén is, november 14.-én. Annyiban pedig eltért a hagyományoktól, hogy most  nem az anyaországbeli rock és világzenei hírességek léptek fel,hanem egy határon túli ikon együttes, a Ghymes.
Sokan gondolják azt,hogy a Ghymes együttes réteg zenei igényeket elégít ki,  kevésbé populáris, így  kevesebben is ismerik idehaza. Nos a szó klasszikus értelmében tényleg nem populáris az együttes, mert mind szövegében mind pedig zenei megfogalmazásában túl lép a populáris igényeken, s tényleg az igényes zene kedvelők elvárásait elégítik ki. Repertoárjuk szerte ágazó,  vers megzenésítéseiken kívül bátran nyúlnak a saját költészetükkel alátámasztott világzenei ,jazz és magyar fórklór alapjaihoz is. Hangszerelésük különleges s a népzenében használt eszközökön túl sok olyan hangszert használnak melyeket bármely konvencionális zenekar is használ.

Üzeneteik világosak és szívbehatolóak a haza szereteten túl szól a nemzeti elkötelezettségről,magyarságukról, de az egyetemes emberszeretetükről is. Zenéjük pedig mindenkinek szól, nem csak a magas kultúrát igénylő rétegeknek ,hanem az egyszerű embereknek,sőt még a gyermekeknek is. Aki csak a zenét élvezte s nem figyelte az erős üzeneteket hordozó szövegeket az is jól szórakozott, az igazi katarzis jórészt persze azokat érte el ,akik tudtak figyelni a filozofikus mélységű verbális közlésre is.

Nagyszerű este volt , ezt a LIONS klub tagjai,családjaik,s meghívott vendégeik is visszaigazolták,hiszen a koncert magas hőfokon izzott. A néhol szűnni nem akaró taps azt igazolta,hogy korra és nemre, de talán hitvallásra való tekintet nélkül is, ez a zene a szöveggel párosulva örök érvényű. Reméljük, hogy mindenkit szíven s lelken talált.
A SZELC soros elnöke Dr. Bródy János a koncert előtt olyan összefogott és informatív beszédet tartott a LIONS klub céljairól,tevékenységéről, s különösen tenni akarásáról mely újabb szimpatizánsokat vonzhat a klub tagi és támogatói köréhez. „Tradíció és megújulás”, ezt tűzte az elnök a klub ez évi programjának zászlajára, s biztosra vehető, hogy mind két hívó szót komolyan veszi Ő is, s a tagság is. Mert a társadalmi kötelezettség vállalás áthatja ezt a közösséget,akik adni szeretnek különösen a halmozottan hátrányos gyermek intézményeknek, s most is ez volt a fő cél. Az elnök színpadra hívta az adományban részesülő szervezetek vezetőit, akik a publikum előtt ismertethették önfeláldozó tevékenységüket.

Az idén egy millió forint értékben két szervezet a Szeged Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézménye ,valamint a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye kapta a támogatást, melyből fejlesztő eszközöket vásárolnak a gondozottaknak. 


Hírek

Kapcsolat

Név: Dr. Szeri István (alapító elnök)

Telefonszám: 06-70-984-80-00

E-mail: szeri@tiszanet.hu

Rajzpályázat Adatkezelés